MerVib Dagbehandlingsskole –
en skole med glæde og lyst til at lære

MerVib Dagbehandlingsskole er et nyt skoletilbud for børn og unge med autismespektrumforstyrrelser og tilgrænsende psykiatriske diagnoser.

Ny skole for børn og unge

Om MerVib Dagbehandlingsskole

MerVib Dagbehandlingsskole er en ny skole for børn og unge med autismespektrumforstyrrelser og tilgrænsende psykiatriske diagnoser.

Vi vil skabe en helt ny skole, der sætter barnet først, og som evner at skabe et selvstændigt og meningsfyldt liv for det enkelte barn. En skole, hvor eleverne har indflydelse på deres liv og udvikling.

Alle har

Lyst til at lære

Mange af eleverne kommer efter skolevægring.  Det er vores ambition at hjælpe dem tilbage i en skole med glæde og lyst til at lære. Der kræver helt nye, kreative og pædagogiske indsatser.

Vi har derfor valgt at kombinere stærk pædagogik med:

  • Fysisk udfoldelse
  • Gaming
  • Virtual Reality
  • Fokus på læring rettet mod den enkelte elev
Uforstyrret undervisning
Speciallærere og Socialpædagoger

Vi har stærke værdier

I Levefællesskabet MerVib er vi drevet af stærke værdier. Det er barnet eller den unge, som vi skal tilpasse skolen efter – og ikke omvendt.

Vi ser altid det enkelte menneske før diagnosen. Og vi har altid omsorg og tryghed i fokus.

Niels Christian Vibholm

Rammerne tilpasses de unge

Rammerne

Mervib Dagbehandlingsskole har nogle rammer, der egner sig rigtig godt til den type skole, vi ønsker at skabe. Vi lægger vægt på, at rammerne kan tilpasses elevernes alder, udviklingstrin og interesser. 

Derfor kan vi skabe en skole, der hele tiden har fokus på den enkelte elev og vedkommendes behov for individuel fordybelse.

Foruden nogle meget velegnede klasserum er der plads til fysiske udfoldelse. Der er en mindre gymnastiksal, hvor vi har særlig fokus på karate, som vi ved er givende for børn med autisme, ADHD og lignende kognitive udfordringer.

Hjælp til personer med autisme

Virtual Reality

Virtual Reality (VR) har vist sig at have potentiale til at hjælpe personer med autisme på visse områder.

Virtual reality (VR) viser lovende resultater, når det gælder træning af sociale kompetencer og hverdagsfærdigheder hos børn og unge med autisme. 

Skolen bruger VR til at simulere forskellige situationer, som vi kan træne med børnene og de unge. Vi bruger også gaming, som vi også ved kan nogle særlige ting, når det bliver brugt rigtigt og i forbindelse med fysiske udfoldelse.

Forældresamarbejde

Samarbejdet med forældrene er vigtigt for Mervib Dagbehandlingsskole. Vi ønsker at være i tæt dialog med forældre for at sikre, at de har indsigt i, indflydelse på og er dialog omkring den unges liv og skolegang.

Vi lægger vægt på at informere og inddrage forældre i opfølgningen på de udarbejdede pædagogiske mål, beboernes trivsel og medicinændringer m.m. 

Alle forældre og pårørende er derfor velkomne til at komme og være sammen med de unge efternærmere aftale.

En vision for børnene

Om Mervib

Levefællesskabet MerVib har foruden skolen opholdssteder for børn og unge i alderen fra 10 til 25 år med autismespektrumforstyrrelser og tilgrænsende psykiatriske diagnoser. Herudover er der mulighed for efterværn fra 18-23 år.

Mangfoldige liv

Et meningsfuldt og selvstændigt liv

Både i skole og opholdssted er det vigtigt for os, at der er trygt og rart at være. Derfor har de unge altid indflydelse på deres liv og udvikling. Det handler om at skabe de bedste rammer for et meningsfuldt og selvstændigt liv.

Skriv til os

Kontakt

Send os en besked

Ikke en skole for alle

MerVib Dagbehandlingsskole

Vi er altid klar til en snak eller til at svare på dine spørgsmål på mail.

Addresse

Holsts Have 6
4500 Nykøbing Sjælland

Telefonnr.

Niels Christian Vibholm
+45 31 790 745